Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 1.00 kg (DOX)
52,00 zł
do 5.00 kg
52,60 zł
do 10.00 kg
55,20 zł
do 15.00 kg
59,25 zł
do 25.00 kg
72,90 zł
do 30.00 kg
95,90 zł
do 31.50 kg
146,30 zł
do 1.00 kg (DOX)
63,96 zł
do 5.00 kg
64,70 zł
do 10.00 kg
67,90 zł
do 15.00 kg
72,88 zł
do 25.00 kg
89,67 zł
do 30.00 kg
117,96 zł
do 31.50 kg
179,95 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg (DOX)
62,60 zł
do 5.00 kg
62,90 zł
do 10.00 kg
64,90 zł
do 15.00 kg
74,90 zł
do 25.00 kg
92,50 zł
do 30.00 kg
118,30 zł
do 31.50 kg
159,40 zł
do 1.00 kg (DOX)
77,00 zł
do 5.00 kg
77,37 zł
do 10.00 kg
79,83 zł
do 15.00 kg
92,13 zł
do 25.00 kg
113,78 zł
do 30.00 kg
145,51 zł
do 31.50 kg
196,06 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg (DOX)
112,00 zł
do 5.00 kg
112,10 zł
do 10.00 kg
115,80 zł
do 15.00 kg
125,90 zł
do 25.00 kg
139,50 zł
do 30.00 kg
155,90 zł
do 31.50 kg
230,30 zł
do 1.00 kg (DOX)
137,76 zł
do 5.00 kg
137,88 zł
do 10.00 kg
142,43 zł
do 15.00 kg
154,86 zł
do 25.00 kg
171,59 zł
do 30.00 kg
191,76 zł
do 31.50 kg
283,27 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg (DOX)
79,00 zł
do 5.00 kg
79,90 zł
do 10.00 kg
84,10 zł
do 15.00 kg
92,20 zł
do 25.00 kg
106,16 zł
do 30.00 kg
133,10 zł
do 31.50 kg
205,90 zł
do 1.00 kg (DOX)
97,17 zł
do 5.00 kg
98,28 zł
do 10.00 kg
103,44 zł
do 15.00 kg
113,41 zł
do 25.00 kg
130,58 zł
do 30.00 kg
163,71 zł
do 31.50 kg
253,26 zł
Czechy (CZ)
do 1.00 kg (DOX)
47,00 zł
do 5.00 kg
47,10 zł
do 10.00 kg
50,50 zł
do 15.00 kg
54,50 zł
do 25.00 kg
61,20 zł
do 30.00 kg
119,70 zł
do 31.50 kg
148,90 zł
do 1.00 kg (DOX)
57,81 zł
do 5.00 kg
57,93 zł
do 10.00 kg
62,12 zł
do 15.00 kg
67,04 zł
do 25.00 kg
75,28 zł
do 30.00 kg
147,23 zł
do 31.50 kg
183,15 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg (DOX)
62,00 zł
do 5.00 kg
62,00 zł
do 10.00 kg
65,50 zł
do 15.00 kg
75,90 zł
do 25.00 kg
89,90 zł
do 30.00 kg
102,50 zł
do 31.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
76,26 zł
do 5.00 kg
76,26 zł
do 10.00 kg
80,57 zł
do 15.00 kg
93,36 zł
do 25.00 kg
110,58 zł
do 30.00 kg
126,08 zł
do 31.50 kg
186,96 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg (DOX)
71,00 zł
do 5.00 kg
71,00 zł
do 10.00 kg
74,00 zł
do 15.00 kg
81,00 zł
do 25.00 kg
88,00 zł
do 30.00 kg
132,90 zł
do 31.50 kg
184,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
87,33 zł
do 5.00 kg
87,33 zł
do 10.00 kg
91,02 zł
do 15.00 kg
99,63 zł
do 25.00 kg
108,24 zł
do 30.00 kg
163,47 zł
do 31.50 kg
226,32 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg (DOX)
117,00 zł
do 5.00 kg
117,95 zł
do 10.00 kg
129,90 zł
do 15.00 kg
145,50 zł
do 25.00 kg
165,50 zł
do 30.00 kg
235,50 zł
do 31.50 kg
299,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
143,91 zł
do 5.00 kg
145,08 zł
do 10.00 kg
159,78 zł
do 15.00 kg
178,97 zł
do 25.00 kg
203,57 zł
do 30.00 kg
289,67 zł
do 31.50 kg
367,77 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg (DOX)
80,00 zł
do 5.00 kg
80,15 zł
do 10.00 kg
83,10 zł
do 15.00 kg
92,90 zł
do 25.00 kg
111,90 zł
do 30.00 kg
135,52 zł
do 31.50 kg
302,90 zł
do 1.00 kg (DOX)
98,40 zł
do 5.00 kg
98,58 zł
do 10.00 kg
102,21 zł
do 15.00 kg
114,27 zł
do 25.00 kg
137,64 zł
do 30.00 kg
166,69 zł
do 31.50 kg
372,57 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg (DOX)
103,00 zł
do 5.00 kg
103,10 zł
do 10.00 kg
106,40 zł
do 15.00 kg
120,97 zł
do 25.00 kg
138,90 zł
do 30.00 kg
167,80 zł
do 31.50 kg
215,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
126,69 zł
do 5.00 kg
126,81 zł
do 10.00 kg
130,87 zł
do 15.00 kg
148,79 zł
do 25.00 kg
170,85 zł
do 30.00 kg
206,39 zł
do 31.50 kg
265,31 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg (DOX)
56,00 zł
do 5.00 kg
56,90 zł
do 10.00 kg
60,10 zł
do 15.00 kg
69,80 zł
do 25.00 kg
87,90 zł
do 30.00 kg
94,90 zł
do 31.50 kg
158,80 zł
do 1.00 kg (DOX)
68,88 zł
do 5.00 kg
69,99 zł
do 10.00 kg
73,92 zł
do 15.00 kg
85,85 zł
do 25.00 kg
108,12 zł
do 30.00 kg
116,73 zł
do 31.50 kg
195,32 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg (DOX)
141,00 zł
do 5.00 kg
141,90 zł
do 10.00 kg
152,90 zł
do 15.00 kg
165,50 zł
do 25.00 kg
194,90 zł
do 30.00 kg
295,90 zł
do 31.50 kg
329,90 zł
do 1.00 kg (DOX)
173,43 zł
do 5.00 kg
174,54 zł
do 10.00 kg
188,07 zł
do 15.00 kg
203,57 zł
do 25.00 kg
239,73 zł
do 30.00 kg
363,96 zł
do 31.50 kg
405,78 zł
Irlandia Północna (IP)
do 1.00 kg (DOX)
150,00 zł
do 5.00 kg
150,90 zł
do 10.00 kg
161,85 zł
do 15.00 kg
179,20 zł
do 25.00 kg
186,90 zł
do 30.00 kg
210,30 zł
do 31.50 kg
280,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
184,50 zł
do 5.00 kg
185,61 zł
do 10.00 kg
199,08 zł
do 15.00 kg
220,42 zł
do 25.00 kg
229,89 zł
do 30.00 kg
258,67 zł
do 31.50 kg
344,40 zł
Litwa (LT)
do 1.00 kg (DOX)
63,00 zł
do 5.00 kg
63,90 zł
do 10.00 kg
72,90 zł
do 15.00 kg
74,90 zł
do 25.00 kg
80,90 zł
do 30.00 kg
108,40 zł
do 31.50 kg
170,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
77,49 zł
do 5.00 kg
78,60 zł
do 10.00 kg
89,67 zł
do 15.00 kg
92,13 zł
do 25.00 kg
99,51 zł
do 30.00 kg
133,33 zł
do 31.50 kg
209,96 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg (DOX)
75,00 zł
do 5.00 kg
75,50 zł
do 10.00 kg
78,80 zł
do 15.00 kg
86,90 zł
do 25.00 kg
106,40 zł
do 30.00 kg
140,10 zł
do 31.50 kg
229,20 zł
do 1.00 kg (DOX)
92,25 zł
do 5.00 kg
92,87 zł
do 10.00 kg
96,92 zł
do 15.00 kg
106,89 zł
do 25.00 kg
130,87 zł
do 30.00 kg
172,32 zł
do 31.50 kg
281,92 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg (DOX)
63,00 zł
do 5.00 kg
63,40 zł
do 10.00 kg
65,90 zł
do 15.00 kg
72,90 zł
do 25.00 kg
86,15 zł
do 30.00 kg
128,20 zł
do 31.50 kg
177,15 zł
do 1.00 kg (DOX)
77,49 zł
do 5.00 kg
77,98 zł
do 10.00 kg
81,06 zł
do 15.00 kg
89,67 zł
do 25.00 kg
105,96 zł
do 30.00 kg
157,69 zł
do 31.50 kg
217,89 zł
Niemcy (DE)
do 1.00 kg (DOX)
56,00 zł
do 5.00 kg
56,90 zł
do 10.00 kg
58,80 zł
do 15.00 kg
67,90 zł
do 25.00 kg
75,90 zł
do 30.00 kg
115,90 zł
do 31.50 kg
168,02 zł
do 1.00 kg (DOX)
68,88 zł
do 5.00 kg
69,99 zł
do 10.00 kg
72,32 zł
do 15.00 kg
83,52 zł
do 25.00 kg
93,36 zł
do 30.00 kg
142,56 zł
do 31.50 kg
206,66 zł
Portugalia (PT)
do 1.00 kg (DOX)
108,00 zł
do 5.00 kg
108,40 zł
do 10.00 kg
115,90 zł
do 15.00 kg
126,20 zł
do 25.00 kg
145,90 zł
do 30.00 kg
197,90 zł
do 31.50 kg
239,20 zł
do 1.00 kg (DOX)
132,84 zł
do 5.00 kg
133,33 zł
do 10.00 kg
142,56 zł
do 15.00 kg
155,23 zł
do 25.00 kg
179,46 zł
do 30.00 kg
243,42 zł
do 31.50 kg
294,22 zł
Rumunia (RO)
do 1.00 kg (DOX)
84,00 zł
do 5.00 kg
84,80 zł
do 10.00 kg
90,80 zł
do 15.00 kg
93,70 zł
do 25.00 kg
115,90 zł
do 30.00 kg
141,90 zł
do 31.50 kg
170,90 zł
do 1.00 kg (DOX)
103,32 zł
do 5.00 kg
104,30 zł
do 10.00 kg
111,68 zł
do 15.00 kg
115,25 zł
do 25.00 kg
142,56 zł
do 30.00 kg
174,54 zł
do 31.50 kg
210,21 zł
Słowacja (SK)
do 1.00 kg (DOX)
57,00 zł
do 5.00 kg
57,10 zł
do 10.00 kg
62,90 zł
do 15.00 kg
70,10 zł
do 25.00 kg
75,90 zł
do 30.00 kg
89,10 zł
do 31.50 kg
117,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
70,11 zł
do 5.00 kg
70,23 zł
do 10.00 kg
77,37 zł
do 15.00 kg
86,22 zł
do 25.00 kg
93,36 zł
do 30.00 kg
109,59 zł
do 31.50 kg
144,77 zł
Słowenia (SI)
do 1.00 kg (DOX)
84,00 zł
do 5.00 kg
87,60 zł
do 10.00 kg
94,95 zł
do 15.00 kg
96,20 zł
do 25.00 kg
117,80 zł
do 30.00 kg
144,60 zł
do 31.50 kg
176,50 zł
do 1.00 kg (DOX)
103,32 zł
do 5.00 kg
107,75 zł
do 10.00 kg
116,79 zł
do 15.00 kg
118,33 zł
do 25.00 kg
144,89 zł
do 30.00 kg
177,86 zł
do 31.50 kg
217,10 zł
Szwecja (SE)
do 1.00 kg (DOX)
108,00 zł
do 5.00 kg
108,90 zł
do 10.00 kg
114,90 zł
do 15.00 kg
124,95 zł
do 25.00 kg
135,10 zł
do 30.00 kg
168,98 zł
do 31.50 kg
254,90 zł
do 1.00 kg (DOX)
132,84 zł
do 5.00 kg
133,95 zł
do 10.00 kg
141,33 zł
do 15.00 kg
153,69 zł
do 25.00 kg
166,17 zł
do 30.00 kg
207,85 zł
do 31.50 kg
313,53 zł
Węgry (HU)
do 1.00 kg (DOX)
59,00 zł
do 5.00 kg
59,90 zł
do 10.00 kg
65,95 zł
do 15.00 kg
69,70 zł
do 25.00 kg
81,00 zł
do 30.00 kg
101,60 zł
do 31.50 kg
153,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
72,57 zł
do 5.00 kg
73,68 zł
do 10.00 kg
81,12 zł
do 15.00 kg
85,73 zł
do 25.00 kg
99,63 zł
do 30.00 kg
124,97 zł
do 31.50 kg
189,05 zł
Włochy (IT)
do 1.00 kg (DOX)
82,00 zł
do 5.00 kg
82,80 zł
do 10.00 kg
93,80 zł
do 15.00 kg
100,70 zł
do 25.00 kg
110,90 zł
do 30.00 kg
137,90 zł
do 31.50 kg
196,30 zł
do 1.00 kg (DOX)
100,86 zł
do 5.00 kg
101,84 zł
do 10.00 kg
115,37 zł
do 15.00 kg
123,86 zł
do 25.00 kg
136,41 zł
do 30.00 kg
169,62 zł
do 31.50 kg
241,45 zł

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x