Szanowni Państwo, wszystkie Kraje UE zawiesiły doręczenia przesyłek powyżej 30 kg, prosimy o nie wysyłanie przesyłek które ważą więcej niż 30 kg. Nadal nie przyjmujemy przesyłek adresowanych do Wielkiej Brytanii i Irlandii. W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednocześnie przepraszamy za wszelkie możliwe niedogodności.

Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 5.00 kg
39,60 zł
do 10.00 kg
42,20 zł
do 15.00 kg
47,00 zł
do 25.00 kg
60,00 zł
do 30.00 kg
67,30 zł
do 40.00 kg
117,30 zł
do 5.00 kg
48,71 zł
do 10.00 kg
51,91 zł
do 15.00 kg
57,81 zł
do 25.00 kg
73,80 zł
do 30.00 kg
82,78 zł
do 40.00 kg
144,28 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
49,90 zł
do 10.00 kg
55,90 zł
do 15.00 kg
57,80 zł
do 25.00 kg
65,50 zł
do 30.00 kg
75,30 zł
do 40.00 kg
132,40 zł
do 5.00 kg
61,38 zł
do 10.00 kg
68,76 zł
do 15.00 kg
71,09 zł
do 25.00 kg
80,57 zł
do 30.00 kg
92,62 zł
do 40.00 kg
162,85 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
93,90 zł
do 10.00 kg
96,50 zł
do 15.00 kg
99,20 zł
do 25.00 kg
105,50 zł
do 30.00 kg
105,50 zł
do 40.00 kg
135,30 zł
do 5.00 kg
115,50 zł
do 10.00 kg
118,70 zł
do 15.00 kg
122,02 zł
do 25.00 kg
129,77 zł
do 30.00 kg
129,77 zł
do 40.00 kg
166,42 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
65,10 zł
do 10.00 kg
74,10 zł
do 15.00 kg
77,20 zł
do 25.00 kg
88,60 zł
do 30.00 kg
95,10 zł
do 40.00 kg
126,00 zł
do 5.00 kg
80,07 zł
do 10.00 kg
91,14 zł
do 15.00 kg
94,96 zł
do 25.00 kg
108,98 zł
do 30.00 kg
116,97 zł
do 40.00 kg
154,98 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
39,49 zł
do 10.00 kg
42,50 zł
do 15.00 kg
45,20 zł
do 25.00 kg
48,20 zł
do 30.00 kg
51,20 zł
do 40.00 kg
69,70 zł
do 5.00 kg
48,57 zł
do 10.00 kg
52,28 zł
do 15.00 kg
55,60 zł
do 25.00 kg
59,29 zł
do 30.00 kg
62,98 zł
do 40.00 kg
85,73 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
55,00 zł
do 10.00 kg
58,50 zł
do 15.00 kg
65,90 zł
do 25.00 kg
79,90 zł
do 30.00 kg
87,50 zł
do 40.00 kg
130,00 zł
do 5.00 kg
67,65 zł
do 10.00 kg
71,96 zł
do 15.00 kg
81,06 zł
do 25.00 kg
98,28 zł
do 30.00 kg
107,63 zł
do 40.00 kg
159,90 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
65,00 zł
do 10.00 kg
68,00 zł
do 15.00 kg
75,00 zł
do 25.00 kg
79,00 zł
do 30.00 kg
82,00 zł
do 40.00 kg
177,00 zł
do 5.00 kg
79,95 zł
do 10.00 kg
83,64 zł
do 15.00 kg
92,25 zł
do 25.00 kg
97,17 zł
do 30.00 kg
100,86 zł
do 40.00 kg
217,71 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
85,50 zł
do 10.00 kg
89,90 zł
do 15.00 kg
105,50 zł
do 25.00 kg
109,50 zł
do 30.00 kg
120,50 zł
do 40.00 kg
290,00 zł
do 5.00 kg
105,17 zł
do 10.00 kg
110,58 zł
do 15.00 kg
129,77 zł
do 25.00 kg
134,69 zł
do 30.00 kg
148,22 zł
do 40.00 kg
356,70 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
62,15 zł
do 10.00 kg
72,90 zł
do 15.00 kg
83,50 zł
do 25.00 kg
90,90 zł
do 30.00 kg
91,52 zł
do 40.00 kg
295,20 zł
do 5.00 kg
76,44 zł
do 10.00 kg
89,67 zł
do 15.00 kg
102,71 zł
do 25.00 kg
111,81 zł
do 30.00 kg
112,57 zł
do 40.00 kg
363,10 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
85,00 zł
do 10.00 kg
87,50 zł
do 15.00 kg
88,50 zł
do 25.00 kg
94,50 zł
do 30.00 kg
119,50 zł
do 40.00 kg
200,70 zł
do 5.00 kg
104,55 zł
do 10.00 kg
107,63 zł
do 15.00 kg
108,86 zł
do 25.00 kg
116,24 zł
do 30.00 kg
146,99 zł
do 40.00 kg
246,86 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
47,35 zł
do 10.00 kg
48,50 zł
do 15.00 kg
50,80 zł
do 25.00 kg
69,90 zł
do 30.00 kg
75,90 zł
do 40.00 kg
130,80 zł
do 5.00 kg
58,24 zł
do 10.00 kg
59,66 zł
do 15.00 kg
62,48 zł
do 25.00 kg
85,98 zł
do 30.00 kg
93,36 zł
do 40.00 kg
160,88 zł
Litwa (LT)
do 5.00 kg
52,90 zł
do 10.00 kg
53,90 zł
do 15.00 kg
56,50 zł
do 25.00 kg
61,40 zł
do 30.00 kg
69,40 zł
do 40.00 kg
142,70 zł
do 5.00 kg
65,07 zł
do 10.00 kg
66,30 zł
do 15.00 kg
69,50 zł
do 25.00 kg
75,52 zł
do 30.00 kg
85,36 zł
do 40.00 kg
175,52 zł
Łotwa (LV)
do 5.00 kg
57,40 zł
do 10.00 kg
59,90 zł
do 15.00 kg
61,20 zł
do 25.00 kg
65,90 zł
do 30.00 kg
71,20 zł
do 40.00 kg
129,15 zł
do 5.00 kg
70,60 zł
do 10.00 kg
73,68 zł
do 15.00 kg
75,28 zł
do 25.00 kg
81,06 zł
do 30.00 kg
87,58 zł
do 40.00 kg
158,85 zł
Niemcy (DE)
do 5.00 kg
41,90 zł
do 10.00 kg
44,90 zł
do 15.00 kg
46,20 zł
do 25.00 kg
55,90 zł
do 30.00 kg
61,20 zł
do 40.00 kg
140,20 zł
do 5.00 kg
51,54 zł
do 10.00 kg
55,23 zł
do 15.00 kg
56,83 zł
do 25.00 kg
68,76 zł
do 30.00 kg
75,28 zł
do 40.00 kg
172,45 zł
Portugalia (PT)
do 5.00 kg
97,40 zł
do 10.00 kg
100,90 zł
do 15.00 kg
110,20 zł
do 25.00 kg
120,90 zł
do 30.00 kg
125,90 zł
do 40.00 kg
181,20 zł
do 5.00 kg
119,80 zł
do 10.00 kg
124,11 zł
do 15.00 kg
135,55 zł
do 25.00 kg
148,71 zł
do 30.00 kg
154,86 zł
do 40.00 kg
222,88 zł
Rumunia (RO)
do 5.00 kg
68,80 zł
do 10.00 kg
75,80 zł
do 15.00 kg
76,80 zł
do 25.00 kg
85,90 zł
do 30.00 kg
91,90 zł
do 40.00 kg
144,70 zł
do 5.00 kg
84,62 zł
do 10.00 kg
93,23 zł
do 15.00 kg
94,46 zł
do 25.00 kg
105,66 zł
do 30.00 kg
113,04 zł
do 40.00 kg
177,98 zł
San Marino (SM)
do 5.00 kg
73,00 zł
do 10.00 kg
75,00 zł
do 15.00 kg
78,00 zł
do 25.00 kg
82,00 zł
do 30.00 kg
85,00 zł
do 40.00 kg
128,00 zł
do 5.00 kg
89,79 zł
do 10.00 kg
92,25 zł
do 15.00 kg
95,94 zł
do 25.00 kg
100,86 zł
do 30.00 kg
104,55 zł
do 40.00 kg
157,44 zł
Słowacja (SK)
do 5.00 kg
46,50 zł
do 10.00 kg
51,20 zł
do 15.00 kg
55,60 zł
do 25.00 kg
57,20 zł
do 30.00 kg
65,30 zł
do 40.00 kg
105,00 zł
do 5.00 kg
57,20 zł
do 10.00 kg
62,98 zł
do 15.00 kg
68,39 zł
do 25.00 kg
70,36 zł
do 30.00 kg
80,32 zł
do 40.00 kg
129,15 zł
Słowenia (SI)
do 5.00 kg
65,50 zł
do 10.00 kg
70,50 zł
do 15.00 kg
76,20 zł
do 25.00 kg
86,80 zł
do 30.00 kg
91,60 zł
do 40.00 kg
161,50 zł
do 5.00 kg
80,57 zł
do 10.00 kg
86,72 zł
do 15.00 kg
93,73 zł
do 25.00 kg
106,76 zł
do 30.00 kg
112,67 zł
do 40.00 kg
198,65 zł
Szwecja (SE)
do 5.00 kg
67,90 zł
do 10.00 kg
71,30 zł
do 15.00 kg
79,20 zł
do 25.00 kg
86,80 zł
do 30.00 kg
111,78 zł
do 40.00 kg
175,00 zł
do 5.00 kg
83,52 zł
do 10.00 kg
87,70 zł
do 15.00 kg
97,42 zł
do 25.00 kg
106,76 zł
do 30.00 kg
137,49 zł
do 40.00 kg
215,25 zł
Węgry (HU)
do 5.00 kg
53,55 zł
do 10.00 kg
54,35 zł
do 15.00 kg
56,00 zł
do 25.00 kg
61,00 zł
do 30.00 kg
69,60 zł
do 40.00 kg
109,70 zł
do 5.00 kg
65,87 zł
do 10.00 kg
66,85 zł
do 15.00 kg
68,88 zł
do 25.00 kg
75,03 zł
do 30.00 kg
85,61 zł
do 40.00 kg
134,93 zł
Włochy (IT)
do 5.00 kg
63,90 zł
do 10.00 kg
75,80 zł
do 15.00 kg
81,20 zł
do 25.00 kg
83,90 zł
do 30.00 kg
85,50 zł
do 40.00 kg
174,30 zł
do 5.00 kg
78,60 zł
do 10.00 kg
93,23 zł
do 15.00 kg
99,88 zł
do 25.00 kg
103,20 zł
do 30.00 kg
105,17 zł
do 40.00 kg
214,39 złRealizacja i opieka techniczna

Kokoma

Płatności systemem Dotpay
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x