Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 1.00 kg (DOX)
41,00 zł
do 5.00 kg
41,60 zł
do 10.00 kg
44,20 zł
do 15.00 kg
49,00 zł
do 25.00 kg
62,00 zł
do 30.00 kg
69,30 zł
do 31.50 kg
119,30 zł
do 1.00 kg (DOX)
50,43 zł
do 5.00 kg
51,17 zł
do 10.00 kg
54,37 zł
do 15.00 kg
60,27 zł
do 25.00 kg
76,26 zł
do 30.00 kg
85,24 zł
do 31.50 kg
146,74 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg (DOX)
51,60 zł
do 5.00 kg
51,90 zł
do 10.00 kg
57,90 zł
do 15.00 kg
59,80 zł
do 25.00 kg
67,50 zł
do 30.00 kg
78,30 zł
do 31.50 kg
134,40 zł
do 1.00 kg (DOX)
63,47 zł
do 5.00 kg
63,84 zł
do 10.00 kg
71,22 zł
do 15.00 kg
73,55 zł
do 25.00 kg
83,03 zł
do 30.00 kg
96,31 zł
do 31.50 kg
165,31 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg (DOX)
79,50 zł
do 5.00 kg
80,00 zł
do 10.00 kg
85,00 zł
do 15.00 kg
100,90 zł
do 25.00 kg
107,50 zł
do 30.00 kg
112,90 zł
do 31.50 kg
137,30 zł
do 1.00 kg (DOX)
97,79 zł
do 5.00 kg
98,40 zł
do 10.00 kg
104,55 zł
do 15.00 kg
124,11 zł
do 25.00 kg
132,23 zł
do 30.00 kg
138,87 zł
do 31.50 kg
168,88 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg (DOX)
66,90 zł
do 5.00 kg
67,10 zł
do 10.00 kg
76,10 zł
do 15.00 kg
79,20 zł
do 25.00 kg
90,60 zł
do 30.00 kg
97,10 zł
do 31.50 kg
129,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
82,29 zł
do 5.00 kg
82,53 zł
do 10.00 kg
93,60 zł
do 15.00 kg
97,42 zł
do 25.00 kg
111,44 zł
do 30.00 kg
119,43 zł
do 31.50 kg
158,67 zł
Czechy (CZ)
do 1.00 kg (DOX)
41,00 zł
do 5.00 kg
41,49 zł
do 10.00 kg
44,50 zł
do 15.00 kg
47,20 zł
do 25.00 kg
50,20 zł
do 30.00 kg
53,20 zł
do 31.50 kg
72,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
50,43 zł
do 5.00 kg
51,03 zł
do 10.00 kg
54,74 zł
do 15.00 kg
58,06 zł
do 25.00 kg
61,75 zł
do 30.00 kg
65,44 zł
do 31.50 kg
89,42 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg (DOX)
56,80 zł
do 5.00 kg
57,00 zł
do 10.00 kg
60,50 zł
do 15.00 kg
67,90 zł
do 25.00 kg
81,90 zł
do 30.00 kg
89,50 zł
do 31.50 kg
133,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
69,86 zł
do 5.00 kg
70,11 zł
do 10.00 kg
74,42 zł
do 15.00 kg
83,52 zł
do 25.00 kg
100,74 zł
do 30.00 kg
110,09 zł
do 31.50 kg
163,59 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg (DOX)
66,90 zł
do 5.00 kg
67,00 zł
do 10.00 kg
70,00 zł
do 15.00 kg
77,00 zł
do 25.00 kg
81,00 zł
do 30.00 kg
84,00 zł
do 31.50 kg
179,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
82,29 zł
do 5.00 kg
82,41 zł
do 10.00 kg
86,10 zł
do 15.00 kg
94,71 zł
do 25.00 kg
99,63 zł
do 30.00 kg
103,32 zł
do 31.50 kg
220,17 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg (DOX)
87,00 zł
do 5.00 kg
87,50 zł
do 10.00 kg
91,90 zł
do 15.00 kg
108,50 zł
do 25.00 kg
112,50 zł
do 30.00 kg
123,50 zł
do 31.50 kg
290,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
107,01 zł
do 5.00 kg
107,63 zł
do 10.00 kg
113,04 zł
do 15.00 kg
133,46 zł
do 25.00 kg
138,38 zł
do 30.00 kg
151,91 zł
do 31.50 kg
356,70 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg (DOX)
63,90 zł
do 5.00 kg
64,15 zł
do 10.00 kg
74,90 zł
do 15.00 kg
85,50 zł
do 25.00 kg
92,90 zł
do 30.00 kg
94,52 zł
do 31.50 kg
297,20 zł
do 1.00 kg (DOX)
78,60 zł
do 5.00 kg
78,90 zł
do 10.00 kg
92,13 zł
do 15.00 kg
105,17 zł
do 25.00 kg
114,27 zł
do 30.00 kg
116,26 zł
do 31.50 kg
365,56 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg (DOX)
86,90 zł
do 5.00 kg
87,00 zł
do 10.00 kg
89,50 zł
do 15.00 kg
90,50 zł
do 25.00 kg
96,50 zł
do 30.00 kg
121,50 zł
do 31.50 kg
202,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
106,89 zł
do 5.00 kg
107,01 zł
do 10.00 kg
110,09 zł
do 15.00 kg
111,32 zł
do 25.00 kg
118,70 zł
do 30.00 kg
149,45 zł
do 31.50 kg
249,32 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg (DOX)
49,00 zł
do 5.00 kg
49,35 zł
do 10.00 kg
50,50 zł
do 15.00 kg
52,80 zł
do 25.00 kg
71,90 zł
do 30.00 kg
77,90 zł
do 31.50 kg
132,80 zł
do 1.00 kg (DOX)
60,27 zł
do 5.00 kg
60,70 zł
do 10.00 kg
62,12 zł
do 15.00 kg
64,94 zł
do 25.00 kg
88,44 zł
do 30.00 kg
95,82 zł
do 31.50 kg
163,34 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg (DOX)
111,00 zł
do 5.00 kg
111,80 zł
do 10.00 kg
119,90 zł
do 15.00 kg
134,50 zł
do 25.00 kg
147,20 zł
do 30.00 kg
157,90 zł
do 31.50 kg
226,80 zł
do 1.00 kg (DOX)
136,53 zł
do 5.00 kg
137,51 zł
do 10.00 kg
147,48 zł
do 15.00 kg
165,44 zł
do 25.00 kg
181,06 zł
do 30.00 kg
194,22 zł
do 31.50 kg
278,96 zł
Irlandia Północna (IP)
do 1.00 kg (DOX)
89,00 zł
do 5.00 kg
89,90 zł
do 10.00 kg
96,85 zł
do 15.00 kg
108,20 zł
do 25.00 kg
121,60 zł
do 30.00 kg
137,30 zł
do 31.50 kg
177,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
109,47 zł
do 5.00 kg
110,58 zł
do 10.00 kg
119,13 zł
do 15.00 kg
133,09 zł
do 25.00 kg
149,57 zł
do 30.00 kg
168,88 zł
do 31.50 kg
217,71 zł
Litwa (LT)
do 1.00 kg (DOX)
54,00 zł
do 5.00 kg
54,90 zł
do 10.00 kg
55,90 zł
do 15.00 kg
58,50 zł
do 25.00 kg
63,40 zł
do 30.00 kg
73,40 zł
do 31.50 kg
144,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
66,42 zł
do 5.00 kg
67,53 zł
do 10.00 kg
68,76 zł
do 15.00 kg
71,96 zł
do 25.00 kg
77,98 zł
do 30.00 kg
90,28 zł
do 31.50 kg
177,98 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg (DOX)
67,00 zł
do 5.00 kg
67,50 zł
do 10.00 kg
71,80 zł
do 15.00 kg
78,90 zł
do 25.00 kg
89,50 zł
do 30.00 kg
97,10 zł
do 31.50 kg
147,20 zł
do 1.00 kg (DOX)
82,41 zł
do 5.00 kg
83,03 zł
do 10.00 kg
88,31 zł
do 15.00 kg
97,05 zł
do 25.00 kg
110,09 zł
do 30.00 kg
119,43 zł
do 31.50 kg
181,06 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg (DOX)
59,00 zł
do 5.00 kg
59,40 zł
do 10.00 kg
61,90 zł
do 15.00 kg
63,20 zł
do 25.00 kg
67,90 zł
do 30.00 kg
73,20 zł
do 31.50 kg
132,15 zł
do 1.00 kg (DOX)
72,57 zł
do 5.00 kg
73,06 zł
do 10.00 kg
76,14 zł
do 15.00 kg
77,74 zł
do 25.00 kg
83,52 zł
do 30.00 kg
90,04 zł
do 31.50 kg
162,54 zł
Niemcy (DE)
do 1.00 kg (DOX)
46,00 zł
do 5.00 kg
46,90 zł
do 10.00 kg
48,90 zł
do 15.00 kg
50,20 zł
do 25.00 kg
57,90 zł
do 30.00 kg
63,20 zł
do 31.50 kg
142,20 zł
do 1.00 kg (DOX)
56,58 zł
do 5.00 kg
57,69 zł
do 10.00 kg
60,15 zł
do 15.00 kg
61,75 zł
do 25.00 kg
71,22 zł
do 30.00 kg
77,74 zł
do 31.50 kg
174,91 zł
Portugalia (PT)
do 1.00 kg (DOX)
99,00 zł
do 5.00 kg
99,40 zł
do 10.00 kg
102,90 zł
do 15.00 kg
113,20 zł
do 25.00 kg
123,90 zł
do 30.00 kg
128,90 zł
do 31.50 kg
184,20 zł
do 1.00 kg (DOX)
121,77 zł
do 5.00 kg
122,26 zł
do 10.00 kg
126,57 zł
do 15.00 kg
139,24 zł
do 25.00 kg
152,40 zł
do 30.00 kg
158,55 zł
do 31.50 kg
226,57 zł
Rumunia (RO)
do 1.00 kg (DOX)
70,00 zł
do 5.00 kg
70,80 zł
do 10.00 kg
77,80 zł
do 15.00 kg
79,80 zł
do 25.00 kg
87,90 zł
do 30.00 kg
94,90 zł
do 31.50 kg
146,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
86,10 zł
do 5.00 kg
87,08 zł
do 10.00 kg
95,69 zł
do 15.00 kg
98,15 zł
do 25.00 kg
108,12 zł
do 30.00 kg
116,73 zł
do 31.50 kg
180,44 zł
San Marino (SM)
do 5.00 kg
73,00 zł
do 10.00 kg
75,00 zł
do 15.00 kg
78,00 zł
do 25.00 kg
82,00 zł
do 30.00 kg
85,00 zł
do 31.50 kg
128,00 zł
do 5.00 kg
89,79 zł
do 10.00 kg
92,25 zł
do 15.00 kg
95,94 zł
do 25.00 kg
100,86 zł
do 30.00 kg
104,55 zł
do 31.50 kg
157,44 zł
Słowacja (SK)
do 1.00 kg (DOX)
48,00 zł
do 5.00 kg
48,50 zł
do 10.00 kg
53,20 zł
do 15.00 kg
57,60 zł
do 25.00 kg
59,20 zł
do 30.00 kg
67,30 zł
do 31.50 kg
107,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
59,04 zł
do 5.00 kg
59,66 zł
do 10.00 kg
65,44 zł
do 15.00 kg
70,85 zł
do 25.00 kg
72,82 zł
do 30.00 kg
82,78 zł
do 31.50 kg
131,61 zł
Słowenia (SI)
do 1.00 kg (DOX)
67,00 zł
do 5.00 kg
67,50 zł
do 10.00 kg
72,50 zł
do 15.00 kg
78,20 zł
do 25.00 kg
88,80 zł
do 30.00 kg
93,60 zł
do 31.50 kg
164,50 zł
do 1.00 kg (DOX)
82,41 zł
do 5.00 kg
83,03 zł
do 10.00 kg
89,18 zł
do 15.00 kg
96,19 zł
do 25.00 kg
109,22 zł
do 30.00 kg
115,13 zł
do 31.50 kg
202,34 zł
Szwecja (SE)
do 1.00 kg (DOX)
69,00 zł
do 5.00 kg
69,90 zł
do 10.00 kg
74,30 zł
do 15.00 kg
82,20 zł
do 25.00 kg
89,80 zł
do 30.00 kg
114,78 zł
do 31.50 kg
178,00 zł
do 1.00 kg (DOX)
84,87 zł
do 5.00 kg
85,98 zł
do 10.00 kg
91,39 zł
do 15.00 kg
101,11 zł
do 25.00 kg
110,45 zł
do 30.00 kg
141,18 zł
do 31.50 kg
218,94 zł
Węgry (HU)
do 1.00 kg (DOX)
55,00 zł
do 5.00 kg
55,55 zł
do 10.00 kg
56,35 zł
do 15.00 kg
58,00 zł
do 25.00 kg
63,00 zł
do 30.00 kg
72,60 zł
do 31.50 kg
112,70 zł
do 1.00 kg (DOX)
67,65 zł
do 5.00 kg
68,33 zł
do 10.00 kg
69,31 zł
do 15.00 kg
71,34 zł
do 25.00 kg
77,49 zł
do 30.00 kg
89,30 zł
do 31.50 kg
138,62 zł
Włochy (IT)
do 1.00 kg (DOX)
68,00 zł
do 5.00 kg
68,50 zł
do 10.00 kg
77,80 zł
do 15.00 kg
83,20 zł
do 25.00 kg
85,90 zł
do 30.00 kg
88,50 zł
do 31.50 kg
177,30 zł
do 1.00 kg (DOX)
83,64 zł
do 5.00 kg
84,26 zł
do 10.00 kg
95,69 zł
do 15.00 kg
102,34 zł
do 25.00 kg
105,66 zł
do 30.00 kg
108,86 zł
do 31.50 kg
218,08 zł

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x