Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 5.00 kg
41,30 zł
do 10.00 kg
42,20 zł
do 15.00 kg
47,00 zł
do 25.00 kg
52,00 zł
do 30.00 kg
62,30 zł
do 40.00 kg
92,30 zł
do 5.00 kg
50,80 zł
do 10.00 kg
51,91 zł
do 15.00 kg
57,81 zł
do 25.00 kg
63,96 zł
do 30.00 kg
76,63 zł
do 40.00 kg
113,53 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
44,20 zł
do 10.00 kg
48,40 zł
do 15.00 kg
51,80 zł
do 25.00 kg
58,30 zł
do 30.00 kg
58,30 zł
do 40.00 kg
104,40 zł
do 5.00 kg
54,37 zł
do 10.00 kg
59,53 zł
do 15.00 kg
63,71 zł
do 25.00 kg
71,71 zł
do 30.00 kg
71,71 zł
do 40.00 kg
128,41 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
93,90 zł
do 10.00 kg
96,50 zł
do 15.00 kg
99,20 zł
do 25.00 kg
105,50 zł
do 30.00 kg
105,50 zł
do 40.00 kg
113,30 zł
do 5.00 kg
115,50 zł
do 10.00 kg
118,70 zł
do 15.00 kg
122,02 zł
do 25.00 kg
129,77 zł
do 30.00 kg
129,77 zł
do 40.00 kg
139,36 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
63,20 zł
do 10.00 kg
67,60 zł
do 15.00 kg
72,20 zł
do 25.00 kg
76,60 zł
do 30.00 kg
78,80 zł
do 40.00 kg
103,60 zł
do 5.00 kg
77,74 zł
do 10.00 kg
83,15 zł
do 15.00 kg
88,81 zł
do 25.00 kg
94,22 zł
do 30.00 kg
96,92 zł
do 40.00 kg
127,43 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
35,50 zł
do 10.00 kg
35,50 zł
do 15.00 kg
39,20 zł
do 25.00 kg
43,20 zł
do 30.00 kg
46,20 zł
do 40.00 kg
69,70 zł
do 5.00 kg
43,67 zł
do 10.00 kg
43,67 zł
do 15.00 kg
48,22 zł
do 25.00 kg
53,14 zł
do 30.00 kg
56,83 zł
do 40.00 kg
85,73 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
48,80 zł
do 10.00 kg
51,20 zł
do 15.00 kg
57,90 zł
do 25.00 kg
63,90 zł
do 30.00 kg
65,90 zł
do 40.00 kg
80,00 zł
do 5.00 kg
60,02 zł
do 10.00 kg
62,98 zł
do 15.00 kg
71,22 zł
do 25.00 kg
78,60 zł
do 30.00 kg
81,06 zł
do 40.00 kg
98,40 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
65,00 zł
do 10.00 kg
68,00 zł
do 15.00 kg
75,00 zł
do 25.00 kg
79,00 zł
do 30.00 kg
82,00 zł
do 40.00 kg
122,00 zł
do 5.00 kg
79,95 zł
do 10.00 kg
83,64 zł
do 15.00 kg
92,25 zł
do 25.00 kg
97,17 zł
do 30.00 kg
100,86 zł
do 40.00 kg
150,06 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
70,00 zł
do 10.00 kg
74,40 zł
do 15.00 kg
82,50 zł
do 25.00 kg
85,50 zł
do 30.00 kg
85,50 zł
do 40.00 kg
260,00 zł
do 5.00 kg
86,10 zł
do 10.00 kg
91,51 zł
do 15.00 kg
101,48 zł
do 25.00 kg
105,17 zł
do 30.00 kg
105,17 zł
do 40.00 kg
319,80 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
51,80 zł
do 10.00 kg
62,00 zł
do 15.00 kg
70,50 zł
do 25.00 kg
70,50 zł
do 30.00 kg
70,50 zł
do 40.00 kg
125,20 zł
do 5.00 kg
63,71 zł
do 10.00 kg
76,26 zł
do 15.00 kg
86,72 zł
do 25.00 kg
86,72 zł
do 30.00 kg
86,72 zł
do 40.00 kg
154,00 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
73,00 zł
do 10.00 kg
74,50 zł
do 15.00 kg
82,50 zł
do 25.00 kg
94,50 zł
do 30.00 kg
104,50 zł
do 40.00 kg
160,70 zł
do 5.00 kg
89,79 zł
do 10.00 kg
91,64 zł
do 15.00 kg
101,48 zł
do 25.00 kg
116,24 zł
do 30.00 kg
128,54 zł
do 40.00 kg
197,66 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
44,20 zł
do 10.00 kg
48,50 zł
do 15.00 kg
50,80 zł
do 25.00 kg
55,50 zł
do 30.00 kg
55,50 zł
do 40.00 kg
99,80 zł
do 5.00 kg
54,37 zł
do 10.00 kg
59,66 zł
do 15.00 kg
62,48 zł
do 25.00 kg
68,27 zł
do 30.00 kg
68,27 zł
do 40.00 kg
122,75 zł
Irlandia (IE)
do 5.00 kg
81,80 zł
do 10.00 kg
89,50 zł
do 15.00 kg
102,50 zł
do 25.00 kg
105,80 zł
do 30.00 kg
107,00 zł
do 40.00 kg
163,80 zł
do 5.00 kg
100,61 zł
do 10.00 kg
110,09 zł
do 15.00 kg
126,08 zł
do 25.00 kg
130,13 zł
do 30.00 kg
131,61 zł
do 40.00 kg
201,47 zł
Litwa (LT)
do 5.00 kg
44,40 zł
do 10.00 kg
46,20 zł
do 15.00 kg
49,40 zł
do 25.00 kg
54,50 zł
do 30.00 kg
56,80 zł
do 40.00 kg
121,70 zł
do 5.00 kg
54,61 zł
do 10.00 kg
56,83 zł
do 15.00 kg
60,76 zł
do 25.00 kg
67,04 zł
do 30.00 kg
69,86 zł
do 40.00 kg
149,69 zł
Łotwa (LV)
do 5.00 kg
53,40 zł
do 10.00 kg
54,40 zł
do 15.00 kg
55,50 zł
do 25.00 kg
60,70 zł
do 30.00 kg
65,00 zł
do 40.00 kg
117,00 zł
do 5.00 kg
65,68 zł
do 10.00 kg
66,91 zł
do 15.00 kg
68,27 zł
do 25.00 kg
74,66 zł
do 30.00 kg
79,95 zł
do 40.00 kg
143,91 zł
Niemcy (DE)
do 5.00 kg
37,50 zł
do 10.00 kg
38,00 zł
do 15.00 kg
41,20 zł
do 25.00 kg
44,20 zł
do 30.00 kg
46,20 zł
do 40.00 kg
115,00 zł
do 5.00 kg
46,13 zł
do 10.00 kg
46,74 zł
do 15.00 kg
50,68 zł
do 25.00 kg
54,37 zł
do 30.00 kg
56,83 zł
do 40.00 kg
141,45 zł
Portugalia (PT)
do 5.00 kg
92,30 zł
do 10.00 kg
94,50 zł
do 15.00 kg
99,50 zł
do 25.00 kg
115,00 zł
do 30.00 kg
115,00 zł
do 40.00 kg
153,40 zł
do 5.00 kg
113,53 zł
do 10.00 kg
116,24 zł
do 15.00 kg
122,39 zł
do 25.00 kg
141,45 zł
do 30.00 kg
141,45 zł
do 40.00 kg
188,68 zł
Rumunia (RO)
do 5.00 kg
68,80 zł
do 10.00 kg
75,80 zł
do 15.00 kg
76,80 zł
do 25.00 kg
85,90 zł
do 30.00 kg
85,90 zł
do 40.00 kg
126,70 zł
do 5.00 kg
84,62 zł
do 10.00 kg
93,23 zł
do 15.00 kg
94,46 zł
do 25.00 kg
105,66 zł
do 30.00 kg
105,66 zł
do 40.00 kg
155,84 zł
San Marino (SM)
do 5.00 kg
73,00 zł
do 10.00 kg
75,00 zł
do 15.00 kg
78,00 zł
do 25.00 kg
82,00 zł
do 30.00 kg
85,00 zł
do 40.00 kg
128,00 zł
do 5.00 kg
89,79 zł
do 10.00 kg
92,25 zł
do 15.00 kg
95,94 zł
do 25.00 kg
100,86 zł
do 30.00 kg
104,55 zł
do 40.00 kg
157,44 zł
Słowacja (SK)
do 5.00 kg
43,90 zł
do 10.00 kg
44,50 zł
do 15.00 kg
46,90 zł
do 25.00 kg
50,90 zł
do 30.00 kg
55,90 zł
do 40.00 kg
81,00 zł
do 5.00 kg
54,00 zł
do 10.00 kg
54,74 zł
do 15.00 kg
57,69 zł
do 25.00 kg
62,61 zł
do 30.00 kg
68,76 zł
do 40.00 kg
99,63 zł
Słowenia (SI)
do 5.00 kg
63,50 zł
do 10.00 kg
70,50 zł
do 15.00 kg
76,20 zł
do 25.00 kg
86,80 zł
do 30.00 kg
91,60 zł
do 40.00 kg
117,50 zł
do 5.00 kg
78,11 zł
do 10.00 kg
86,72 zł
do 15.00 kg
93,73 zł
do 25.00 kg
106,76 zł
do 30.00 kg
112,67 zł
do 40.00 kg
144,53 zł
Szwecja (SE)
do 5.00 kg
54,80 zł
do 10.00 kg
71,30 zł
do 15.00 kg
79,20 zł
do 25.00 kg
86,80 zł
do 30.00 kg
86,80 zł
do 40.00 kg
159,00 zł
do 5.00 kg
67,40 zł
do 10.00 kg
87,70 zł
do 15.00 kg
97,42 zł
do 25.00 kg
106,76 zł
do 30.00 kg
106,76 zł
do 40.00 kg
195,57 zł
Węgry (HU)
do 5.00 kg
47,20 zł
do 10.00 kg
48,50 zł
do 15.00 kg
56,00 zł
do 25.00 kg
61,00 zł
do 30.00 kg
65,60 zł
do 40.00 kg
85,00 zł
do 5.00 kg
58,06 zł
do 10.00 kg
59,66 zł
do 15.00 kg
68,88 zł
do 25.00 kg
75,03 zł
do 30.00 kg
80,69 zł
do 40.00 kg
104,55 zł
Wielka Brytania (GB)
do 5.00 kg
54,00 zł
do 10.00 kg
56,00 zł
do 15.00 kg
62,40 zł
do 25.00 kg
65,00 zł
do 30.00 kg
75,00 zł
do 40.00 kg
130,00 zł
do 5.00 kg
66,42 zł
do 10.00 kg
68,88 zł
do 15.00 kg
76,75 zł
do 25.00 kg
79,95 zł
do 30.00 kg
92,25 zł
do 40.00 kg
159,90 zł
Włochy (IT)
do 5.00 kg
54,80 zł
do 10.00 kg
66,30 zł
do 15.00 kg
70,20 zł
do 25.00 kg
74,00 zł
do 30.00 kg
85,50 zł
do 40.00 kg
145,00 zł
do 5.00 kg
67,40 zł
do 10.00 kg
81,55 zł
do 15.00 kg
86,35 zł
do 25.00 kg
91,02 zł
do 30.00 kg
105,17 zł
do 40.00 kg
178,35 zł

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x