Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 5.00 kg
39,60 zł
do 10.00 kg
42,20 zł
do 15.00 kg
47,00 zł
do 25.00 kg
60,00 zł
do 30.00 kg
67,30 zł
do 40.00 kg
117,30 zł
do 5.00 kg
48,71 zł
do 10.00 kg
51,91 zł
do 15.00 kg
57,81 zł
do 25.00 kg
73,80 zł
do 30.00 kg
82,78 zł
do 40.00 kg
144,28 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
49,90 zł
do 10.00 kg
55,90 zł
do 15.00 kg
57,80 zł
do 25.00 kg
65,50 zł
do 30.00 kg
75,30 zł
do 40.00 kg
132,40 zł
do 5.00 kg
61,38 zł
do 10.00 kg
68,76 zł
do 15.00 kg
71,09 zł
do 25.00 kg
80,57 zł
do 30.00 kg
92,62 zł
do 40.00 kg
162,85 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
78,00 zł
do 10.00 kg
84,00 zł
do 15.00 kg
98,90 zł
do 25.00 kg
105,50 zł
do 30.00 kg
110,90 zł
do 40.00 kg
135,30 zł
do 5.00 kg
95,94 zł
do 10.00 kg
103,32 zł
do 15.00 kg
121,65 zł
do 25.00 kg
129,77 zł
do 30.00 kg
136,41 zł
do 40.00 kg
166,42 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
65,10 zł
do 10.00 kg
74,10 zł
do 15.00 kg
77,20 zł
do 25.00 kg
88,60 zł
do 30.00 kg
95,10 zł
do 40.00 kg
126,00 zł
do 5.00 kg
80,07 zł
do 10.00 kg
91,14 zł
do 15.00 kg
94,96 zł
do 25.00 kg
108,98 zł
do 30.00 kg
116,97 zł
do 40.00 kg
154,98 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
39,49 zł
do 10.00 kg
42,50 zł
do 15.00 kg
45,20 zł
do 25.00 kg
48,20 zł
do 30.00 kg
51,20 zł
do 40.00 kg
69,70 zł
do 5.00 kg
48,57 zł
do 10.00 kg
52,28 zł
do 15.00 kg
55,60 zł
do 25.00 kg
59,29 zł
do 30.00 kg
62,98 zł
do 40.00 kg
85,73 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
55,00 zł
do 10.00 kg
58,50 zł
do 15.00 kg
65,90 zł
do 25.00 kg
79,90 zł
do 30.00 kg
87,50 zł
do 40.00 kg
130,00 zł
do 5.00 kg
67,65 zł
do 10.00 kg
71,96 zł
do 15.00 kg
81,06 zł
do 25.00 kg
98,28 zł
do 30.00 kg
107,63 zł
do 40.00 kg
159,90 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
65,00 zł
do 10.00 kg
68,00 zł
do 15.00 kg
75,00 zł
do 25.00 kg
79,00 zł
do 30.00 kg
82,00 zł
do 40.00 kg
177,00 zł
do 5.00 kg
79,95 zł
do 10.00 kg
83,64 zł
do 15.00 kg
92,25 zł
do 25.00 kg
97,17 zł
do 30.00 kg
100,86 zł
do 40.00 kg
217,71 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
85,50 zł
do 10.00 kg
89,90 zł
do 15.00 kg
105,50 zł
do 25.00 kg
109,50 zł
do 30.00 kg
120,50 zł
do 40.00 kg
290,00 zł
do 5.00 kg
105,17 zł
do 10.00 kg
110,58 zł
do 15.00 kg
129,77 zł
do 25.00 kg
134,69 zł
do 30.00 kg
148,22 zł
do 40.00 kg
356,70 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
62,15 zł
do 10.00 kg
72,90 zł
do 15.00 kg
83,50 zł
do 25.00 kg
90,90 zł
do 30.00 kg
91,52 zł
do 40.00 kg
295,20 zł
do 5.00 kg
76,44 zł
do 10.00 kg
89,67 zł
do 15.00 kg
102,71 zł
do 25.00 kg
111,81 zł
do 30.00 kg
112,57 zł
do 40.00 kg
363,10 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
85,00 zł
do 10.00 kg
87,50 zł
do 15.00 kg
88,50 zł
do 25.00 kg
94,50 zł
do 30.00 kg
119,50 zł
do 40.00 kg
200,70 zł
do 5.00 kg
104,55 zł
do 10.00 kg
107,63 zł
do 15.00 kg
108,86 zł
do 25.00 kg
116,24 zł
do 30.00 kg
146,99 zł
do 40.00 kg
246,86 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
47,35 zł
do 10.00 kg
48,50 zł
do 15.00 kg
50,80 zł
do 25.00 kg
69,90 zł
do 30.00 kg
75,90 zł
do 40.00 kg
130,80 zł
do 5.00 kg
58,24 zł
do 10.00 kg
59,66 zł
do 15.00 kg
62,48 zł
do 25.00 kg
85,98 zł
do 30.00 kg
93,36 zł
do 40.00 kg
160,88 zł
Irlandia (IE)
do 5.00 kg
109,80 zł
do 10.00 kg
117,90 zł
do 15.00 kg
132,50 zł
do 25.00 kg
145,20 zł
do 30.00 kg
155,90 zł
do 40.00 kg
223,80 zł
do 5.00 kg
135,05 zł
do 10.00 kg
145,02 zł
do 15.00 kg
162,98 zł
do 25.00 kg
178,60 zł
do 30.00 kg
191,76 zł
do 40.00 kg
275,27 zł
Irlandia Północna (IP)
do 5.00 kg
87,90 zł
do 10.00 kg
94,85 zł
do 15.00 kg
106,20 zł
do 25.00 kg
119,60 zł
do 30.00 kg
135,30 zł
do 40.00 kg
175,00 zł
do 5.00 kg
108,12 zł
do 10.00 kg
116,67 zł
do 15.00 kg
130,63 zł
do 25.00 kg
147,11 zł
do 30.00 kg
166,42 zł
do 40.00 kg
215,25 zł
Litwa (LT)
do 5.00 kg
52,90 zł
do 10.00 kg
53,90 zł
do 15.00 kg
56,50 zł
do 25.00 kg
61,40 zł
do 30.00 kg
69,40 zł
do 40.00 kg
142,70 zł
do 5.00 kg
65,07 zł
do 10.00 kg
66,30 zł
do 15.00 kg
69,50 zł
do 25.00 kg
75,52 zł
do 30.00 kg
85,36 zł
do 40.00 kg
175,52 zł
Luksemburg (LU)
do 5.00 kg
65,50 zł
do 10.00 kg
69,80 zł
do 15.00 kg
76,90 zł
do 25.00 kg
87,50 zł
do 30.00 kg
95,10 zł
do 40.00 kg
145,20 zł
do 5.00 kg
80,57 zł
do 10.00 kg
85,85 zł
do 15.00 kg
94,59 zł
do 25.00 kg
107,63 zł
do 30.00 kg
116,97 zł
do 40.00 kg
178,60 zł
Łotwa (LV)
do 5.00 kg
57,40 zł
do 10.00 kg
59,90 zł
do 15.00 kg
61,20 zł
do 25.00 kg
65,90 zł
do 30.00 kg
71,20 zł
do 40.00 kg
129,15 zł
do 5.00 kg
70,60 zł
do 10.00 kg
73,68 zł
do 15.00 kg
75,28 zł
do 25.00 kg
81,06 zł
do 30.00 kg
87,58 zł
do 40.00 kg
158,85 zł
Niemcy (DE)
do 5.00 kg
41,90 zł
do 10.00 kg
44,90 zł
do 15.00 kg
46,20 zł
do 25.00 kg
55,90 zł
do 30.00 kg
61,20 zł
do 40.00 kg
140,20 zł
do 5.00 kg
51,54 zł
do 10.00 kg
55,23 zł
do 15.00 kg
56,83 zł
do 25.00 kg
68,76 zł
do 30.00 kg
75,28 zł
do 40.00 kg
172,45 zł
Portugalia (PT)
do 5.00 kg
97,40 zł
do 10.00 kg
100,90 zł
do 15.00 kg
110,20 zł
do 25.00 kg
120,90 zł
do 30.00 kg
125,90 zł
do 40.00 kg
181,20 zł
do 5.00 kg
119,80 zł
do 10.00 kg
124,11 zł
do 15.00 kg
135,55 zł
do 25.00 kg
148,71 zł
do 30.00 kg
154,86 zł
do 40.00 kg
222,88 zł
Rumunia (RO)
do 5.00 kg
68,80 zł
do 10.00 kg
75,80 zł
do 15.00 kg
76,80 zł
do 25.00 kg
85,90 zł
do 30.00 kg
91,90 zł
do 40.00 kg
144,70 zł
do 5.00 kg
84,62 zł
do 10.00 kg
93,23 zł
do 15.00 kg
94,46 zł
do 25.00 kg
105,66 zł
do 30.00 kg
113,04 zł
do 40.00 kg
177,98 zł
San Marino (SM)
do 5.00 kg
73,00 zł
do 10.00 kg
75,00 zł
do 15.00 kg
78,00 zł
do 25.00 kg
82,00 zł
do 30.00 kg
85,00 zł
do 40.00 kg
128,00 zł
do 5.00 kg
89,79 zł
do 10.00 kg
92,25 zł
do 15.00 kg
95,94 zł
do 25.00 kg
100,86 zł
do 30.00 kg
104,55 zł
do 40.00 kg
157,44 zł
Słowacja (SK)
do 5.00 kg
46,50 zł
do 10.00 kg
51,20 zł
do 15.00 kg
55,60 zł
do 25.00 kg
57,20 zł
do 30.00 kg
65,30 zł
do 40.00 kg
105,00 zł
do 5.00 kg
57,20 zł
do 10.00 kg
62,98 zł
do 15.00 kg
68,39 zł
do 25.00 kg
70,36 zł
do 30.00 kg
80,32 zł
do 40.00 kg
129,15 zł
Słowenia (SI)
do 5.00 kg
65,50 zł
do 10.00 kg
70,50 zł
do 15.00 kg
76,20 zł
do 25.00 kg
86,80 zł
do 30.00 kg
91,60 zł
do 40.00 kg
161,50 zł
do 5.00 kg
80,57 zł
do 10.00 kg
86,72 zł
do 15.00 kg
93,73 zł
do 25.00 kg
106,76 zł
do 30.00 kg
112,67 zł
do 40.00 kg
198,65 zł
Szwecja (SE)
do 5.00 kg
67,90 zł
do 10.00 kg
71,30 zł
do 15.00 kg
79,20 zł
do 25.00 kg
86,80 zł
do 30.00 kg
111,78 zł
do 40.00 kg
175,00 zł
do 5.00 kg
83,52 zł
do 10.00 kg
87,70 zł
do 15.00 kg
97,42 zł
do 25.00 kg
106,76 zł
do 30.00 kg
137,49 zł
do 40.00 kg
215,25 zł
Węgry (HU)
do 5.00 kg
53,55 zł
do 10.00 kg
54,35 zł
do 15.00 kg
56,00 zł
do 25.00 kg
61,00 zł
do 30.00 kg
69,60 zł
do 40.00 kg
109,70 zł
do 5.00 kg
65,87 zł
do 10.00 kg
66,85 zł
do 15.00 kg
68,88 zł
do 25.00 kg
75,03 zł
do 30.00 kg
85,61 zł
do 40.00 kg
134,93 zł
Włochy (IT)
do 5.00 kg
63,90 zł
do 10.00 kg
75,80 zł
do 15.00 kg
81,20 zł
do 25.00 kg
83,90 zł
do 30.00 kg
85,50 zł
do 40.00 kg
174,30 zł
do 5.00 kg
78,60 zł
do 10.00 kg
93,23 zł
do 15.00 kg
99,88 zł
do 25.00 kg
103,20 zł
do 30.00 kg
105,17 zł
do 40.00 kg
214,39 złRealizacja i opieka techniczna

Kokoma

Płatności systemem Dotpay
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x