Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 1.00 kg (DOX)
106,46 zł
do 5.00 kg
107,46 zł
do 10.00 kg
113,46 zł
do 15.00 kg
122,36 zł
do 25.00 kg
136,61 zł
do 30.00 kg
176,46 zł
do 31.50 kg
197,36 zł
do 1.00 kg (DOX)
130,95 zł
do 5.00 kg
132,18 zł
do 10.00 kg
139,56 zł
do 15.00 kg
150,50 zł
do 25.00 kg
168,03 zł
do 30.00 kg
217,05 zł
do 31.50 kg
242,75 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg (DOX)
106,46 zł
do 5.00 kg
109,46 zł
do 10.00 kg
120,46 zł
do 15.00 kg
127,36 zł
do 25.00 kg
147,36 zł
do 30.00 kg
180,36 zł
do 31.50 kg
206,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
130,95 zł
do 5.00 kg
134,64 zł
do 10.00 kg
148,17 zł
do 15.00 kg
156,65 zł
do 25.00 kg
181,25 zł
do 30.00 kg
221,84 zł
do 31.50 kg
253,95 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg (DOX)
168,46 zł
do 5.00 kg
171,46 zł
do 10.00 kg
183,46 zł
do 15.00 kg
192,46 zł
do 25.00 kg
220,46 zł
do 30.00 kg
282,36 zł
do 31.50 kg
306,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
207,21 zł
do 5.00 kg
210,90 zł
do 10.00 kg
225,66 zł
do 15.00 kg
236,73 zł
do 25.00 kg
271,17 zł
do 30.00 kg
347,30 zł
do 31.50 kg
376,95 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg (DOX)
139,46 zł
do 5.00 kg
142,46 zł
do 10.00 kg
147,46 zł
do 15.00 kg
154,46 zł
do 25.00 kg
161,46 zł
do 30.00 kg
191,46 zł
do 31.50 kg
271,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
171,54 zł
do 5.00 kg
175,23 zł
do 10.00 kg
181,38 zł
do 15.00 kg
189,99 zł
do 25.00 kg
198,60 zł
do 30.00 kg
235,50 zł
do 31.50 kg
333,90 zł
Czechy (CZ)
do 1.00 kg (DOX)
102,46 zł
do 5.00 kg
106,46 zł
do 10.00 kg
109,46 zł
do 15.00 kg
111,46 zł
do 25.00 kg
116,46 zł
do 30.00 kg
161,46 zł
do 31.50 kg
211,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
126,03 zł
do 5.00 kg
130,95 zł
do 10.00 kg
134,64 zł
do 15.00 kg
137,10 zł
do 25.00 kg
143,25 zł
do 30.00 kg
198,60 zł
do 31.50 kg
260,10 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg (DOX)
120,46 zł
do 5.00 kg
122,46 zł
do 10.00 kg
126,46 zł
do 15.00 kg
132,46 zł
do 25.00 kg
143,46 zł
do 30.00 kg
181,46 zł
do 31.50 kg
201,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
148,17 zł
do 5.00 kg
150,63 zł
do 10.00 kg
155,55 zł
do 15.00 kg
162,93 zł
do 25.00 kg
176,46 zł
do 30.00 kg
223,20 zł
do 31.50 kg
247,80 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg (DOX)
131,46 zł
do 5.00 kg
135,46 zł
do 10.00 kg
138,46 zł
do 15.00 kg
141,46 zł
do 25.00 kg
149,46 zł
do 30.00 kg
173,46 zł
do 31.50 kg
251,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
161,70 zł
do 5.00 kg
166,62 zł
do 10.00 kg
170,31 zł
do 15.00 kg
174,00 zł
do 25.00 kg
183,84 zł
do 30.00 kg
213,36 zł
do 31.50 kg
309,30 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg (DOX)
182,46 zł
do 5.00 kg
186,46 zł
do 10.00 kg
193,46 zł
do 15.00 kg
214,46 zł
do 25.00 kg
283,46 zł
do 30.00 kg
341,46 zł
do 31.50 kg
441,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
224,43 zł
do 5.00 kg
229,35 zł
do 10.00 kg
237,96 zł
do 15.00 kg
263,79 zł
do 25.00 kg
348,66 zł
do 30.00 kg
420,00 zł
do 31.50 kg
543,00 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg (DOX)
131,46 zł
do 5.00 kg
135,46 zł
do 10.00 kg
138,46 zł
do 15.00 kg
142,46 zł
do 25.00 kg
174,46 zł
do 30.00 kg
213,46 zł
do 31.50 kg
361,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
161,70 zł
do 5.00 kg
166,62 zł
do 10.00 kg
170,31 zł
do 15.00 kg
175,23 zł
do 25.00 kg
214,59 zł
do 30.00 kg
262,56 zł
do 31.50 kg
444,60 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg (DOX)
159,46 zł
do 5.00 kg
161,46 zł
do 10.00 kg
166,46 zł
do 15.00 kg
186,46 zł
do 25.00 kg
218,46 zł
do 30.00 kg
276,46 zł
do 31.50 kg
296,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
196,14 zł
do 5.00 kg
198,60 zł
do 10.00 kg
204,75 zł
do 15.00 kg
229,35 zł
do 25.00 kg
268,71 zł
do 30.00 kg
340,05 zł
do 31.50 kg
364,65 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg (DOX)
101,46 zł
do 5.00 kg
103,46 zł
do 10.00 kg
105,77 zł
do 15.00 kg
112,46 zł
do 25.00 kg
135,46 zł
do 30.00 kg
155,46 zł
do 31.50 kg
199,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
124,80 zł
do 5.00 kg
127,26 zł
do 10.00 kg
130,10 zł
do 15.00 kg
138,33 zł
do 25.00 kg
166,62 zł
do 30.00 kg
191,22 zł
do 31.50 kg
245,34 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg (DOX)
179,46 zł
do 5.00 kg
181,46 zł
do 10.00 kg
198,46 zł
do 15.00 kg
234,46 zł
do 25.00 kg
295,46 zł
do 30.00 kg
371,46 zł
do 31.50 kg
421,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
220,74 zł
do 5.00 kg
223,20 zł
do 10.00 kg
244,11 zł
do 15.00 kg
288,39 zł
do 25.00 kg
363,42 zł
do 30.00 kg
456,90 zł
do 31.50 kg
518,40 zł
Litwa (LT)
do 1.00 kg (DOX)
112,46 zł
do 5.00 kg
114,46 zł
do 10.00 kg
126,46 zł
do 15.00 kg
130,46 zł
do 25.00 kg
137,46 zł
do 30.00 kg
158,66 zł
do 31.50 kg
236,56 zł
do 1.00 kg (DOX)
138,33 zł
do 5.00 kg
140,79 zł
do 10.00 kg
155,55 zł
do 15.00 kg
160,47 zł
do 25.00 kg
169,08 zł
do 30.00 kg
195,15 zł
do 31.50 kg
290,97 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg (DOX)
131,46 zł
do 5.00 kg
132,46 zł
do 10.00 kg
137,46 zł
do 15.00 kg
146,46 zł
do 25.00 kg
158,46 zł
do 30.00 kg
191,46 zł
do 31.50 kg
320,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
161,70 zł
do 5.00 kg
162,93 zł
do 10.00 kg
169,08 zł
do 15.00 kg
180,15 zł
do 25.00 kg
194,91 zł
do 30.00 kg
235,50 zł
do 31.50 kg
394,17 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg (DOX)
120,46 zł
do 5.00 kg
121,46 zł
do 10.00 kg
125,46 zł
do 15.00 kg
127,46 zł
do 25.00 kg
132,46 zł
do 30.00 kg
169,46 zł
do 31.50 kg
219,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
148,17 zł
do 5.00 kg
149,40 zł
do 10.00 kg
154,32 zł
do 15.00 kg
156,78 zł
do 25.00 kg
162,93 zł
do 30.00 kg
208,44 zł
do 31.50 kg
269,94 zł
Niemcy (DE)
do 1.00 kg (DOX)
92,46 zł
do 5.00 kg
94,46 zł
do 10.00 kg
99,46 zł
do 15.00 kg
105,46 zł
do 25.00 kg
126,46 zł
do 30.00 kg
161,46 zł
do 31.50 kg
219,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
113,73 zł
do 5.00 kg
116,19 zł
do 10.00 kg
122,34 zł
do 15.00 kg
129,72 zł
do 25.00 kg
155,55 zł
do 30.00 kg
198,60 zł
do 31.50 kg
269,94 zł
Portugalia (PT)
do 1.00 kg (DOX)
165,46 zł
do 5.00 kg
167,46 zł
do 10.00 kg
172,46 zł
do 15.00 kg
177,46 zł
do 25.00 kg
192,46 zł
do 30.00 kg
272,46 zł
do 31.50 kg
340,36 zł
do 1.00 kg (DOX)
203,52 zł
do 5.00 kg
205,98 zł
do 10.00 kg
212,13 zł
do 15.00 kg
218,28 zł
do 25.00 kg
236,73 zł
do 30.00 kg
335,13 zł
do 31.50 kg
418,64 zł
Rumunia (RO)
do 1.00 kg (DOX)
144,46 zł
do 5.00 kg
146,46 zł
do 10.00 kg
153,46 zł
do 15.00 kg
156,46 zł
do 25.00 kg
170,46 zł
do 30.00 kg
201,46 zł
do 31.50 kg
251,36 zł
do 1.00 kg (DOX)
177,69 zł
do 5.00 kg
180,15 zł
do 10.00 kg
188,76 zł
do 15.00 kg
192,45 zł
do 25.00 kg
209,67 zł
do 30.00 kg
247,80 zł
do 31.50 kg
309,17 zł
Słowacja (SK)
do 1.00 kg (DOX)
109,46 zł
do 5.00 kg
111,90 zł
do 10.00 kg
116,46 zł
do 15.00 kg
125,46 zł
do 25.00 kg
131,46 zł
do 30.00 kg
146,46 zł
do 31.50 kg
200,56 zł
do 1.00 kg (DOX)
134,64 zł
do 5.00 kg
137,64 zł
do 10.00 kg
143,25 zł
do 15.00 kg
154,32 zł
do 25.00 kg
161,70 zł
do 30.00 kg
180,15 zł
do 31.50 kg
246,69 zł
Słowenia (SI)
do 1.00 kg (DOX)
148,46 zł
do 5.00 kg
150,46 zł
do 10.00 kg
153,46 zł
do 15.00 kg
160,46 zł
do 25.00 kg
170,46 zł
do 30.00 kg
214,46 zł
do 31.50 kg
271,96 zł
do 1.00 kg (DOX)
182,61 zł
do 5.00 kg
185,07 zł
do 10.00 kg
188,76 zł
do 15.00 kg
197,37 zł
do 25.00 kg
209,67 zł
do 30.00 kg
263,79 zł
do 31.50 kg
334,51 zł
Węgry (HU)
do 1.00 kg (DOX)
115,46 zł
do 5.00 kg
117,46 zł
do 10.00 kg
120,46 zł
do 15.00 kg
130,46 zł
do 25.00 kg
137,46 zł
do 30.00 kg
147,46 zł
do 31.50 kg
201,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
142,02 zł
do 5.00 kg
144,48 zł
do 10.00 kg
148,17 zł
do 15.00 kg
160,47 zł
do 25.00 kg
169,08 zł
do 30.00 kg
181,38 zł
do 31.50 kg
247,80 zł
Włochy (IT)
do 1.00 kg (DOX)
142,46 zł
do 5.00 kg
144,46 zł
do 10.00 kg
148,46 zł
do 15.00 kg
162,46 zł
do 25.00 kg
219,46 zł
do 30.00 kg
255,46 zł
do 31.50 kg
291,46 zł
do 1.00 kg (DOX)
175,23 zł
do 5.00 kg
177,69 zł
do 10.00 kg
182,61 zł
do 15.00 kg
199,83 zł
do 25.00 kg
269,94 zł
do 30.00 kg
314,22 zł
do 31.50 kg
358,50 zł

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x